Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

Walka o Zjednoczenie Pomorza z Polską

27 August 2013r.

WALKA O ZJEDNOCZENIE POMORZA Z POLSKĄ W X—XIV W. Wyróżniamy trzy etapy jednoczenia się Pomorza z Polską. Pierwszy przypada na okres ostatecznego wytworzenia się i utrwalenia monarchii feudalnej w Polsce (X-XII w.), drugi - na czasy jednoczenia się państwa wielonarodowościowej rzeczypospolitej szlacheckiej. Każdy z tych okresów zawiera odrębności zarówno w przebiegu akcji jednoczenia jak ^uwarunkowaniu terytorialnym, społeczno-gospodarczym i polityczny

Walka o Zjednoczenie Pomorza z Polską ...

ocena 2.5/5 (na podstawie 4 ocen)

Drogi Zaniku Prusów na Pomorzu

27 August 2013r.

DROGI ZANIKU PRUSÓW Jak zatem wynika z toku prześledzonych tutaj procesów, Prusowie którzy osiedli w swoich historycznych siedzibach od bardzo dawnych czasów, zmierzali w momencie rozpoczęcia ofensywy przez zakon krzyżacki do wytworzenia państwa. Rozwijająca się ekspansja Prusów dowodź. ich siły , prężności. Stąd wysuwane w okresie międzywojennym przypuszczenia niektórych uczonych niemieckich o zaniku ludu p^ skiego sięgającym czasów plemiennych trzeba uznać za całkowicie bezpodstawne.

Drogi Zaniku Prusów na Pomorzu...

ocena 3.2/5 (na podstawie 6 ocen)

Prusowie Pod Rządami Zakonu Krzyzackiego na Pomorzu

27 August 2013r.

PRUSOWIE POD RZĄDAMI ZAKONU KRZYŻACKIEGO Po ukończeniu podboju decydowała głównie o dalszym losie Prusów polityka gospodarcza Zakonu. By ziemia dawała korżyści, trzeba ją było intensywnie zagospodarować. Prowadziła do tego akcja kolonizacyjna. Pod osłoną zamków stanowiących bazy strategiczne Krzyżaków powstawały miasta. Na spustoszonych zwłaszcza terenach tworzyły się obszary majątkowe nadawane tym, którzy mieli stanowić klasę feudałów pruskich, podległych Zakonowi lub pruskim biskupom.

Prusowie Pod Rządami Zakonu Krzyzackiego na Pomorzu...

ocena 3.8/5 (na podstawie 4 ocen)

Podbój Ziem Pruskich Przez Zakon Krzyżacki na Pomorzu

27 August 2013r.

PODBÓJ ZIEM PRUSKICH PRZEZ ZAKON KRZYŻACKI Aktywność wojenna Prusów powodowała ustawiczny niepokój na ziemiach z nimi sąsiadujących. Ze strony polskiej próbowano zażegnać niebezpieczeństwo przez wyprawy odwetowe w głąb Prus, a także przez akcję misyjną. Próba nawrócenia Prusów na chrześcijaństwo za czasów Chrobrego skończyła się zupełnym niepowodzeniem. W początkach XIII w. nową inicjatywę misyjną podjęli cystersi.

Podbój Ziem Pruskich Przez Zakon Krzyżacki na Pomorzu...

ocena 1/5 (na podstawie 1 ocen)

OBORNIKI — TARNOWO

04 July 2013r.

OBORNIKI — TARNOWO przemysłu drzewnego (duża fabryka mebli), spożywczego, materiałów budowlanych, duża żwirownia. Miasto przed 1312. W 1409 na zamku Władysław Jagiełło przyjął wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingen. Zamek zburzyli Szwedzi 1655. W powstaniu 1918/19 siedziba powstańczego okręgu wojskowego. Po II wojnie światowej rozwój miasta. Zbud. fabrykę elementów (1974) oraz wytwórnię prefabrykatów budowlanych (1975) „Metalplast". Kościół paraf, gotycki z końca XV w., przebud. po pożarach 1757 i 1815. Nad Wełną kościół szachulcowy 1766. Odcinek Wełny od młyna Słonawy do ujścia (1 km) rezerwat ichtiologiczny dla ochrony tarlisk łososia, troci, certy, pstrąga i lipienia.

OBORNIKI — TARNOWO...

ocena 3.5/5 (na podstawie 4 ocen)

Stare Drawsko - Połczyn Zdrój

04 July 2013r.

Stare Drawsko - Połczyn zdrój - Osada na szlaku solnym z Kołobrzegu do Poznania była w XII w. najdalej na pn. wysuniętą częścią Wielkopolski. Nadana jako lenno templariuszom w 1291. 1307 własność joannitów. Od 1368, po odzyskaniu dla Polski przez Kazimierza Wielkiego, siedziba starostów polskich. 1668 do 1772 pod panowaniem Brandenburgii, potem Prus. Na wysokim wzniesieniu obok j. Żerdno * ruiny zamku XIV w. Dobrze zachowane mury zewnętrzne z kamienia polnego i cegły. 1963-67 prace archeologiczne i zabezpieczające. Kościół z granitu 1870. Wspaniały widok na jeziora. Przystań wodna, plaża i pływalnia.

Stare Drawsko - Połczyn Zdrój...

ocena 4.5/5 (na podstawie 2 ocen)

wszystkie wpisy