Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

Tradycja Rodzinna

18 maj 2012r.

STYPREKOWSCY- Tradycja rodzinna wiąże szlachectwo Rekowskich z wyprawą wiedeńską Jana III Sobieskiego. Głosi ona, że z Sobieskim pod Wiedeń wyruszyli czterej bracia Rekowscy z Jutrzenkowa w bytowskim, że wszyscy bili się dzielnie i że jeden z nich poległ w walce z Turkami. Właśnie synom tego, który zginął wraz z szlachectwem, król nadał przydomek Styp. Na pamiątkę stypy, którą wyprawiono po jego pogrzebie. W odróżnieniu od przydomków otrzymanych przez stryjów:


Pojezierze Bytowskie

18 lipiec 2013r.

Pojezierze Bytowskie Zalesiony region, część Pojezierza Zachodniopomorskiego. Rozciąga się na terenie wododziału oddzielającego dorzecza rzek bezpośrednio wpadających do morza (Parsęta, Wieprza, Słupia, Łupawa) i płynących na południe (dorzecza: Gwdy, Brdy, Wdy). Rrównoleżnikowo ciągnie się zespól wałów morenowych (najwyższa Siemierzycka Góra w okolicy Bytowa - 256 m n.p.m.). Są tu lianę małe i średnie jeziora (największe Bobięcińskie Wielkie - pow. 5 km2). Większe miejscowości: Bytów, Miastko, Bobolice.