Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

Słowińcy

18 May 2012r.

SŁOWIŃCY -Kiedyś ziemią słowińską, stanowiącą dziś część powiatu słupskiego, władali książęta zachodniopomorscy. Już wtedy, poprzez germanizują-cy się dwór, a wraz z nim szlachtę, docierała tu niemczyzna. Pełną władzę objęła ona jednak dopiero w połowie XVII wieku, kiedy to kraina Słowińców znalazła się pod panowaniem Brandenburgii. Ale wśród ludności słowińskiej germanizacja postępowała opornie, powoli. Jeszcze w ubiegłym stuleciu Słowińcy stanowili zwartą wyspę słowiańską walczącą uparcie o swą mowę w kościele i w szkole. Jeszcze przed pierwszą wojną światową w niektórych wioskach posługiwano się językiem przodków.