Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

Słowińcy

18 maj 2012r.

SŁOWIŃCY -Kiedyś ziemią słowińską, stanowiącą dziś część powiatu słupskiego, władali książęta zachodniopomorscy. Już wtedy, poprzez germanizują-cy się dwór, a wraz z nim szlachtę, docierała tu niemczyzna. Pełną władzę objęła ona jednak dopiero w połowie XVII wieku, kiedy to kraina Słowińców znalazła się pod panowaniem Brandenburgii. Ale wśród ludności słowińskiej germanizacja postępowała opornie, powoli. Jeszcze w ubiegłym stuleciu Słowińcy stanowili zwartą wyspę słowiańską walczącą uparcie o swą mowę w kościele i w szkole. Jeszcze przed pierwszą wojną światową w niektórych wioskach posługiwano się językiem przodków.


Żuławy Wiślane

18 lipiec 2013r.

Żuławy Wiślane Rozległa równina deltowa Wisły w kształcie trójkąta z wierzchołkiem w rozwidleniu Wisły na Leniwkę i Nogat. Początki osadnictwa na Żuławach sięgają ok. 2500 - 1700 r. p.n.e. Osady miały charakter okresowy, ich powstanie wiązało się z rybołówstwem oraz poławianiem i obróbką bursztynu. W IX w. powstała osada Truso, której pozostałości odkryto w Janowie Pomorskim. Do XII w. z powodu powodzi obszar był słabo zaludniony. Osadnictwo koncentrowało się na wysoczyznach morenowych wokół delty. W XIII w. rozpoczęła się