Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

Rydzkowski

18 May 2012r.

RYDZKOWSKI - W roku 1972 pomiędzy laureatami Medalu Stolema (patrz STOLEMOWCY) znalazł się Julian Rydzkowski, który ma za sobą przeszło pięćdziesiąt lat pracy kulturalnej, w całości związanej z Kaszubami, a szczególnie z regionem chojnickim. Choć bowiem urodził się w Bydgoszczy w 1891 roku, mając dwadzieścia trzy lata osiadł w Chojnicach i rozpoczął tu działalność. Więc najpierw, zaraz po pierwszej wojnie światowej, założył Towarzy- stwo Oświatowe „Pomorze". Wkrótce współorganizuje chór „Lutnia", który 20 stycznia 1920 roku wita pieśnią polskie oddziały wkraczające do miasta. Z kolei rozwija ruch krajoznawczo-turystyczny, redagując między innymi miejscowe czasopismo „Turysta". Należy jednocześnie do kolegium redakcyjnego „Zaborów",


Sobótka

18 May 2012r.

SOBÓTKA Odbywała się tak jak inne sobótki w wigilię Świętego Jana. Ale starodawny, obrzędowy obyczaj sobótkowy na Kaszubach był oryginalny, odmienny niż gdzie indziej. Noc, w której mocują się dzień z nocą, dobro ze złem, kłamsiwo z prawdą, ta wybrana noc była tu również nocą zbiorowego sądu. Gromadziła się nań cała osada. Nad wodą wśród lasu na wzgórzu układano trzy stosy z jałowca. Przygotowywano wieniec kwiatów i zeszłoroczną sobótkową głownię. Sobótkę prowadził starzec, najmędrszy i najczcigodniejszy. On to zapalał głownią środkowy stos z wieńcem. Ta chwila była uroczystym otwarciem obrzędu, chwila zapłonięcia świętego ogniawi-du: