Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

Okolice Gniewa

18 listopad 2011r.

Okolice Gniewa Gniew. Wzmiankowany w 1245 r., prawa miejskie w 1297 r. Miasto (4500 mieszk.) nad ujściem rz. Wierzycy do Wisły, mające cenne zabytki (pomorski "Kazimierz nad Wisłą"). Punkt docelowy wycieczek i baza wypadowa na zwiedzanie okolicy. Zwiedzanie: średniowieczny układ miasta wraz z ratuszem oraz kamieniczki z XVII—XIX w., ruiny zamku pnkrzyżackiego z XIV w., pałac Sobieskiego, kościół gotycki z XIV w. z ciekawym wyposażeniem, fragmenty murów obronnych. Hotel, gospody, sklepy. PKP, PKS.


Tradycja Rodzinna

18 maj 2012r.

STYPREKOWSCY- Tradycja rodzinna wiąże szlachectwo Rekowskich z wyprawą wiedeńską Jana III Sobieskiego. Głosi ona, że z Sobieskim pod Wiedeń wyruszyli czterej bracia Rekowscy z Jutrzenkowa w bytowskim, że wszyscy bili się dzielnie i że jeden z nich poległ w walce z Turkami. Właśnie synom tego, który zginął wraz z szlachectwem, król nadał przydomek Styp. Na pamiątkę stypy, którą wyprawiono po jego pogrzebie. W odróżnieniu od przydomków otrzymanych przez stryjów: