Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

Walka o Zjednoczenie Pomorza z Polską

27 August 2013r.

WALKA O ZJEDNOCZENIE POMORZA Z POLSKĄ W X—XIV W. Wyróżniamy trzy etapy jednoczenia się Pomorza z Polską. Pierwszy przypada na okres ostatecznego wytworzenia się i utrwalenia monarchii feudalnej w Polsce (X-XII w.), drugi - na czasy jednoczenia się państwa wielonarodowościowej rzeczypospolitej szlacheckiej. Każdy z tych okresów zawiera odrębności zarówno w przebiegu akcji jednoczenia jak ^uwarunkowaniu terytorialnym, społeczno-gospodarczym i polityczny


Próby Zjednoczenia Pomorza z Polską w X Wieku

27 August 2013r.

PRÓBY ZJEDNOCZENIA POMORZA Z POLSKĄ W X W. W drugiej połowie X w. rozegrała się walka o przyłączenie Pomorza. Porównanie wybitniejszych ośrodków miejskich Pomorza i Wielkopolski dowodzi, że miasta nadmorskie górowały nad lądowymi poziomem wytwórczości rzemieślniczej, zasięgiem stosunków handlowych, znacznie dalej posuniętym procesem społecznego podziału pracy itp. Ale podstawy gospodarcze każdego państwa feudalnego opierały się na rozwoju rolnictwa. Wprawdzie i na Pomorzu rozwój życia miejskiego musiał oddziaływać na rolnictwo i był uzależniony od jego postępów, jednak w sumie biorąc, siły gospodarcze i polityczne Wielkopolski w połowie X w. były znacznie większe niż Pomorza.