Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

Dolina Rzeki Łeby — Redy

18 November 2011r.

Dolina Rzeki Łeby — Redy W dolinie tej stanowiącej granicę pomiędzy pobrzeżami i Pojezierzem Kaszubskim leżą 4 miasta służące jako punkty krótkiego zatrzymania się turystów oraz bazy wypadowe na zwiedzanie okolicy. Są to:


Żuławy Wiślane

18 July 2013r.

Żuławy Wiślane Rozległa równina deltowa Wisły w kształcie trójkąta z wierzchołkiem w rozwidleniu Wisły na Leniwkę i Nogat. Początki osadnictwa na Żuławach sięgają ok. 2500 - 1700 r. p.n.e. Osady miały charakter okresowy, ich powstanie wiązało się z rybołówstwem oraz poławianiem i obróbką bursztynu. W IX w. powstała osada Truso, której pozostałości odkryto w Janowie Pomorskim. Do XII w. z powodu powodzi obszar był słabo zaludniony. Osadnictwo koncentrowało się na wysoczyznach morenowych wokół delty. W XIII w. rozpoczęła się