Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

Podbój Ziem Pruskich Przez Zakon Krzyżacki na Pomorzu

27 August 2013r.

PODBÓJ ZIEM PRUSKICH PRZEZ ZAKON KRZYŻACKI Aktywność wojenna Prusów powodowała ustawiczny niepokój na ziemiach z nimi sąsiadujących. Ze strony polskiej próbowano zażegnać niebezpieczeństwo przez wyprawy odwetowe w głąb Prus, a także przez akcję misyjną. Próba nawrócenia Prusów na chrześcijaństwo za czasów Chrobrego skończyła się zupełnym niepowodzeniem. W początkach XIII w. nową inicjatywę misyjną podjęli cystersi.


Prusowie Pod Rządami Zakonu Krzyzackiego na Pomorzu

27 August 2013r.

PRUSOWIE POD RZĄDAMI ZAKONU KRZYŻACKIEGO Po ukończeniu podboju decydowała głównie o dalszym losie Prusów polityka gospodarcza Zakonu. By ziemia dawała korżyści, trzeba ją było intensywnie zagospodarować. Prowadziła do tego akcja kolonizacyjna. Pod osłoną zamków stanowiących bazy strategiczne Krzyżaków powstawały miasta. Na spustoszonych zwłaszcza terenach tworzyły się obszary majątkowe nadawane tym, którzy mieli stanowić klasę feudałów pruskich, podległych Zakonowi lub pruskim biskupom.


Drogi Zaniku Prusów na Pomorzu

27 August 2013r.

DROGI ZANIKU PRUSÓW Jak zatem wynika z toku prześledzonych tutaj procesów, Prusowie którzy osiedli w swoich historycznych siedzibach od bardzo dawnych czasów, zmierzali w momencie rozpoczęcia ofensywy przez zakon krzyżacki do wytworzenia państwa. Rozwijająca się ekspansja Prusów dowodź. ich siły , prężności. Stąd wysuwane w okresie międzywojennym przypuszczenia niektórych uczonych niemieckich o zaniku ludu p^ skiego sięgającym czasów plemiennych trzeba uznać za całkowicie bezpodstawne.


Walka o Zjednoczenie Pomorza z Polską

27 August 2013r.

WALKA O ZJEDNOCZENIE POMORZA Z POLSKĄ W X—XIV W. Wyróżniamy trzy etapy jednoczenia się Pomorza z Polską. Pierwszy przypada na okres ostatecznego wytworzenia się i utrwalenia monarchii feudalnej w Polsce (X-XII w.), drugi - na czasy jednoczenia się państwa wielonarodowościowej rzeczypospolitej szlacheckiej. Każdy z tych okresów zawiera odrębności zarówno w przebiegu akcji jednoczenia jak ^uwarunkowaniu terytorialnym, społeczno-gospodarczym i polityczny