Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

Beloce to mieszkańcy Kępy Swarzewskiej

10 May 2012r.

BELOCE - To mieszkańcy Kępy Swarzewskiej, Oksywskiej i częś­ciowo Puckiej, zwani tak ze względu na szczególną od­mianę języka. Kaszubi ci belóczą, czyli wymawiają głoskę „1" tam, gdzie inni mówią „ł". Gdy inny powie: Jó beł (ja byłem), Belók mó­wi: Jó bel. Kaszubski dia­beł — diócheł (patrz pod D u Belóka brzmi: dióchel. Są­siedzi z innych parafii stwo­rzyli na temat Belóków żar­tobliwe rymy: Bela, bel trzas głową w del. Bel, bela

ocena 3.9/5 (na podstawie 97 ocen)

Czas na wczasy - Twój czas.
wczasy, Kaszubi, Kaszuby