Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

Bożemeki na kaszubach

11 May 2012r.

Przy szosach jest ich już coraz mniej, choć nadal jesz­cze wiele. Wystarczy jednak zboczyć na szlaki dróg grun­towych, by napotkać ich mnogość. Przy każdym roz­widleniu, przy każdej drodze odchodzącej od głównego traktu w kierunku zabudo­wań na pustkach (patrz pod P) trwają stare drewniane krzyże. Niejeden wzniosła wia­ra ludu w... złe moce.Krzy­że chroniły przed diabłem, przed czarownicami przed wszystkim co stanowiło groź­bę. Bożemęki były również symbolem „polskiej wiary', tego ważnego oręża w walce z protestanckim zaborcą. Tę polskość krzyży zapamiętali dobrze następcy Prusaków — w latach ostatniej wojny nie­jeden został ścięty przez hit­lerowców. Wiele bożychmąk jednak ocalało lub wzniesiono je na nowo, tak że nadal sta­nowią typowy element w ka­szubskim krajobrazie. Bożemęki na Kaszubach są szerokoramienne, często na końcach ramion ozdobnie wy­cinane, i wysokie. Chrystusa chroni przed deszczem da­szek, dziś już najczęściej bla­szany. Różne są bożemęki w różnych stronach. Te naj­piękniejsze spotkać można na południu Kaszub.

ocena 3.9/5 (na podstawie 97 ocen)

Czas na wczasy - Twój czas.
wczasy, Kaszuby, krzyże