Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

Czersk

10 May 2012r.

Czersk.Oto jedno z nielicznych 73 chyba miast, które nie ma — rynku! Śródmieście stanowi tu dawna wieś ulicowa, bo­wiem Czersk jest miastem młodym, zaledwie od 1926 ro­ku. Ale rodowód ma czcigod­ny — istniał już we wczes­nym średniowieczu i należał do ziemstwa zaborskiego. Jako że wyrósł w centrum Borów Tucholskich, kwitnie w nim prze­mysł drzewny: tartaki i fa­bryka mebli, producent eks­portowy. Jest też Czersk du­żym węzłem kolejowym i to właśnie wybudowanie linii kolejowej Chojnice — Tczew w roku 1873 przyczyniło się do awansu i rozwoju dawnej wsi. W stosunkowo krótkim czasie liczba mieszkańców wzrosła z niespełna dwóch do około ośmiu tysięcy.Rozwój przemysłu drzewne­go już w początkach stulecia tworzy w Czersku duże sku­pisko robotnicze. W latach nasilenia ruchu rewolucyjne­go 1904—1913 głośne będą czerskie strajki robotnicze, jnne tradycje patriotyczne jniasta zapisał na kartach li­teratury Wincenty Pol, gdy jako żołnierz powstania lis­topadowego znalazł się z to­warzyszami broni właśnie w Czersku, podczas tułaczej drogi powstańców na zachód. pymią w Czersku kominy, Jadą wozy z pagórka, Wyszły z chatek rodziny, Wyszły dziatki z podwórka: j z odzieży, z postawy Wnet Krakusów poznali j przed wioską wśród wrzawy Wszystkie wozy wstrzymali, witamy — witamy! " Gdzie to Pan Bóg prowadzi? jyiy pogadać by radzi I dziś jechać nie damy. jjej, panowie rodacy! Wszak i w Czersku tu ludzie, Wszak i my tu Polacy, prosiem spocząć po trudzie" (...). W Czersku mieszka poeta i działacz regionalny, Józef Ceynowa (patrz pod C), a także Franciszek Menczyjowski, rzeźbiarz ludowy (patrz pod M). Warto ich od­wiedzić. A miłośnikom za­bytków polecamy piękny oł­tarz rokokowy Sw. Krzyża, dzieło mistrzów francuskich z roku 1766 w miejscowym neogotyckim kościele, oraz trzy ołtarze barokowe.

ocena 3.9/5 (na podstawie 97 ocen)

Dobrze dobrane noclegi dla turysty jedynie z naszym poradnikiem.
wczasy, Czersk, historia, Kaszuby