Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

Drogi Zaniku Prusów na Pomorzu

27 August 2013r.

DROGI ZANIKU PRUSÓW Jak zatem wynika z toku prześledzonych tutaj procesów, Prusowie którzy osiedli w swoich historycznych siedzibach od bardzo dawnych czasów, zmierzali w momencie rozpoczęcia ofensywy przez zakon krzyżacki do wytworzenia państwa. Rozwijająca się ekspansja Prusów dowodź. ich siły , prężności. Stąd wysuwane w okresie międzywojennym przypuszczenia niektórych uczonych niemieckich o zaniku ludu p^ skiego sięgającym czasów plemiennych trzeba uznać za całkowicie bezpodstawne. Podbój ziem pruskich prowadzony przez Zakon p zez pół wieku wyniszczył niewątpliwie ziemie pruskie, ale straty zostały cahcz Jków XV T " POmYŚlnym dla n°Weg° P3ństwa okresie do po-ak ir r9'CZnym dIa PrUSÓW Skutkiem P°dboJu był natomiast fakt załamania ich naturalnego rozwoju społeczno-politycznego, zejście do roli biernego politycznie elementu w ramach obcego państwa oraz pozbawienie społeczeństwa górnej jego warstwy, która, zresztą stosunkowo nieliczna, ginęła w pierwszym rzędzie w walkach powstańczych ChCąC P°ddac' emigrowała w sąsiedztwo litewskie lub niskie lub wreszcie poddawała się Krzyżakom, zyskując w ten sposób uprzyw le jowane stanowisko w społeczeństwie i wchodząc do klasy Ludlłów Zakonu na rowm z rycerskimi przybyszami niemieckimi. Częściowi także wnikała do miast, uzyskując tam prawa. ^ciowo ^Ludność pospolita natomiast, będąca w państwie zakonnym klasa poddaną, rozwarstwiała się stopniowo. Dokonywało się to przez dawanie przywilejów tym, którzy za zachowanie wolności osobistej zobowiązywali się do służby wojskowej, a także przez stopniowe przenika me Prusów do wsi na prawie chełmińskim, początkowo wyłącznie niemieckich. Reszta ludności pozostawała w stanie poddalsLa żyiac w bardzo ciężkich warunkach. Pomimo tych różnic" udność póspoma spodarczr16 Pretmała ^ *V' dawne formy życia gospodarczego i trzymając się tradycyjnych obyczajów. Wojny w XV przyniosły jednak obok nowego wyniszczenia ludności takie pogorszeme sytuacji gospodarczej, że załamał się dobrobyt uprzywinych ludności pruskiej dotychczas w stosunku do osad pruskich które — nadawane zwłaszcza prywatnym • M prawie chehnińskim, zrównywać w położeniu z wsiami poddanJmT^020"1 ~~ zaczynałY się germanizacji Prusów.

ocena 3.9/5 (na podstawie 97 ocen)

Czas na wczasy - Twój czas.
wczasy, Historia Pomorza, Prusy, Pomorze, Wczasy, historia, Wypoczynek, Wakacje