Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

Jeziora przybrzeżne na Wybrzeżu Słowińskim

18 July 2013r.

Jezioro przybrzeżne na Wybrzeżu Słowińskim, oddzielone mierzeją od Morza Bałtyckiego. W Chmielonku wypływa z Radunia przechodząc w rynnę Jez. Kłodno. W pobliżu sztucznego przesmyku Bramy Kaszubskiej, dzielącego Jez. Raduńskie znajduje się stacja Uniwersytetu Gdańskiego, koroną zapory biegnie droga wojewódzka. Jeziora tworzące ciąg wodny (dt. 40 km), który z lotu ptaka wygląda jak gigantyczne wodne koto. Wiedzie tędy jeden z najpopularniejszych szlaków kajakowych przez 10 jezior. Kłodno (Kótko Raduńskie) Jezioro rynnowe (pow. 135 ha, maks. gtęb. 38 m) na Pojezierzu Kaszubskim na terenie Kaszubskiego PK. W pobliżu przebiega Droga Kaszubska. Jezioro wąskimi przesmykami tączy się z jeziorami Małym Bródnem i Raduńskim Dolnym. Przepływa przez nie Radunia. Kruszyńskie Przepływowe jezioro wytopiskowe na Równinie Charzykowskiej (pow. 461 ha). Leży w lasach Zaborskigo PK, petni funkcje rekreacyjno-turystyczne. Przez jezioro przepływa rzeka Zbrzyca - szlak kajakowy. Lubowidzkie Łebsko Przepływowe jezioro wytopiskowe (pow. 158 ha, maks. gtęb. 16 m) w Pradolinie Redy-Łeby w okolicy Lęborka. Ma ono rozwinięty, zalesiony brzeg przechodzący w pradolinne terasy. Jest to zbiornik rekreacyjno-turystyczny. Jezioro przybrzeżne na Wybrzeżu Słowińskim, na obszarze Słowińskiego PN, 3. w Polsce pod względem powierzchni (pow. 71,4 km2, gtęb. 6,3 m, wys. lustra wody 0,3 m n.p.m.). Dno jeziora to kryptodepresja, położona na wys. 0,3 m p.p.m. Nie było ono zatoką morską, powstało przez podniesienie poziomu morza i zalanie nadmorskich łąk. Brzegiem jeziora Obłęskie Przepływowe jezioro wytopiskowe na Wyso-czyźnie Polanowskiej w Puszczy Korzybskiej, małą strugą połączone z dorzeczem rzeki Wieprzy. brzegu znajdują się Wdzydze Kiszewskie ze skansenem. Ostrzyckie (Kółko Raduńskie) Żarnowieckie Przepływowe jezioro rynnowe (pow. 309 ha, maks. gtęb. 21 m) na Pojezierzu Kaszubskim w Kaszubskim PK u podnóża Wieżycy. Wzdłuż brzegu jeziora biegnie Droga Kaszubska. Jezioro ma kształt podkowy i opasuje Rez. Ostrzycki Las. Przesmyki łączy się z jeziorami Potulskim i Bródnem Wielkim. Latem po jeziorze pływa statek wycieczkowy. Przez jezioro przepływa Radunia. Potulskie (Kółko Raduńskie) Jezioro rynnowe (pow. 94 ha, maks. głęb. 8 m) na Pojezierzu Kaszubskim na terenie Kaszubskiego PK, w pobliżu Wieżycy. Łączy się przesmyk z Jeziorem Ostrzyckim. Sarbsko_ Jezioro przybrzeżne na Wybrzeżu Słowińskim na terenie otuliny Słowińskiego Parku Narodowego (pow. 6 km2, maks, głęb. 3 m, wys. lustra wody 0,5 m n.p.m.). Przepływa przez nie Chłest, połączone jest z jeziorem Łebsko. Główne miejscowości: Nowęcin i Przybrzeże. Smołdzińskie_ Przepływowe jezioro wytopiskowe na Równinie Charzykowskiej (pow. 433 ha). Otaczają je lasy Zaborskiego PK. Jest to zbiornik rekreacyjno-turystyczny. Przepływa przez nie rzeka Zbrzyca - szlak kajakowy. Wdzydze (Kaszubskie Morze) Jezioro rynnowe (pow. 1570 ha, maks. głęb. 68 m ) w Borach Tucholskich, największe na Pojezierzu Kaszubskim, na terenie Wdzydzkiego PK. W jego skład wchodzi 5 połączonych jezior: Wdzydze, Radolne, Gołuń, Jelenie, Słupinko. Na jeziorze są duże wyspy (Ostrów Wielki - zamieszkany, Ostrów Mały, Sorka, Sidły, Glonek), pow. całkowita 151 ha. Przez jezioro przepływa Wda. Żyje tu troć. Na Jezioro rynnowe na Wysoczyźnie Żarnowieckiej (pow. 1431 ha, maks. gtęb. 16 m). Przepływa przez nie Piaśnica. Nad jeziorem miała powstać elektrownia jądrowa, budowę przerwano w 1990 r. Powstała największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa (moc 716 MW) wykorzystująca położony wyżej sztuczny zbiornik wodny w Czymanowie. Po jeziorze pływa statek pasażerski korzystający z przystani w Nadolu. Rzeka Pobrzeża Bałtyckiego płynąca przez Pojezierze Kaszubskie, Pradolinę Redy Łeby i Wybrzeże Słowińskie, uchodząca do morza w Łebie (dł. 117 km), na dużym odcinku jest szlakiem kajakowym. Źródła znajdują się koło Borzestowa. Przepływa przez Sianowo, Lębork i Łebę, Łupawa Rzeka na Pomorzu Środkowym (dt. 99 km). Źródłowy ciek Obrówka wypływa z Jez. Gogo-linko, Łupawa z Jez. Jasień koto wsi Zawiaty. W dolnym odcinku działa 6 elektrowni wodnych: Smołdzino, Żelkowo, Drzeżewo, Łebień, Poganice, Łupawa. Uchodzi do morza w Rowach, wcześniej przepływa przez Jez. Gardno. Rzeka i jej dopływ Bukowina objęte są ochroną jako obszary Natura 2000 Dolina Łupawy i Ostoja Słowińska. Martwa Wisła Fragment Wisły Leniwki od Przegaliny do ujścia przy Westerplatte w Gdańsku. Powstał on po zmianie koryta rzeki w 1840 r. (od ujścia do wsi Górki Zachodnie i Wschodnie), tu wody rzeki w wyniku zatoru znalazły nowe ujście Radunia Rzeka na Pojezierzu Kaszubskim, dopływ Motławy (dł. 103 km). Wypływa z obniżenia terenu w okolicy Jez. Stężyckiego, przepływa przez jeziora: Stężycie, Raduńskie Górne i Dolne, Kłodno, Wielkie i Małe Brodno, Ostrzyckie, Trzebno, Łapino Górne, Bieńkowskie, Straszyńskie. W latach 1910-1937 zbudowano na niej 8 elektrowni wodnych (Bielkowo, Jusz-kowo. Kuźnic, Łapino, Prędzieszyn, Pruszcz, jest Mierzeja Łebska z ruchomymi piaskami. Przepływa przez nie rzeka Łeba, ma też połączenie kanałami z jeziorami Gardno i Sarbsko. Małe i Duże Sitno _ Rezerwat wodno-torfowiskowo-leśny na Pojezierzu Bytowskim (pow. 41 ha) w lasach PK Dolina Słupi. Składa się z 3 części obejmujących jeziora śródleśne (Duże Sitno pow. 12 ha, Małe Sitno pow. 3 ha), torfowiska (pow. 11 ha) i otulinę leśną - bór bagienny (pow. 14 ha) z ponad 100. letnim drzewostanem sosnowym. Na jeziorach występują: grążel żółty, pływacz zwyczajny i grzybień biały, na torfowiskach: bagnica torfowa, bagno zwyczajne, żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna, rosiczka długolistna, wełnian-ka wąskolistna i wełnianka pochwowata, w lasach: borówka czernica, bagno zwyczajne, widłak jałowcowaty i goździsty. Jezioro rynnowe (pow. 384 ha, maks. głęb. 45 m) na krańcu Pojezierza Bytowskiego. Ma ono urozmaiconą linię brzegową i strome brzegi. W jezioro wcina się półwysep z wsią letniskową Ostrów-Mausz. Łączy się z rzeką Słupią. Żyją tu: sandacz, szczupak, sielawa, lin, leszcz, okoń, węgorz, płoć, karaś. Modła Przepływowe, zarastające jezioro (pow. 62 ha, maks. głęb. 4 m) przybrzeżne na Po-brzeżu Słowińskim, w okolicach Ustki. Akwen z otaczającym go kompleksem łąkowo-szuwa-rowym objęty jest ochroną w rezerwacie le-śno-wodnym i ornitologicznym (pow. 188 ha). Są tu miejsca lęgowe ptaków: łabędź niemy, rybitwa czarna, kwiczoł, rycyk, bąk, kaczka krzyżówka, mewa srebrzysta. Najbliższe miejscowości: Duninowo i Lędowo. do Zatoki Gdańskiej. Po wykonaniu w latach 1890-1895 przekopu Wisły (Przegalin - Zatoka Gdańska), w okolicach Świbna powstało nowe ujście Leniwki.

ocena 3.9/5 (na podstawie 97 ocen)

Kurorty w Polsce nad morzem oraz baza noclegowa.
wczasy, nad morzem, jeziora, wakacje, jezioro łebskie, Miejscowośći Nadmorskie, Pojezierza, Bałtyk, Ryby, Kajaki