Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

OBORNIKI — TARNOWO

04 July 2013r.

OBORNIKI — TARNOWO przemysłu drzewnego (duża fabryka mebli), spożywczego, materiałów budowlanych, duża żwirownia. Miasto przed 1312. W 1409 na zamku Władysław Jagiełło przyjął wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingen. Zamek zburzyli Szwedzi 1655. W powstaniu 1918/19 siedziba powstańczego okręgu wojskowego. Po II wojnie światowej rozwój miasta. Zbud. fabrykę elementów (1974) oraz wytwórnię prefabrykatów budowlanych (1975) „Metalplast". Kościół paraf, gotycki z końca XV w., przebud. po pożarach 1757 i 1815. Nad Wełną kościół szachulcowy 1766. Odcinek Wełny od młyna Słonawy do ujścia (1 km) rezerwat ichtiologiczny dla ochrony tarlisk łososia, troci, certy, pstrąga i lipienia. Na zach. od Obornik między Wartą i Notecią ciągnie się aż do Skwierzyny Puszcza Notecka, kompleks lasów iglastych na piaskach wydmowych. Okolice. 12 km na zach. Kiszewo. Na lewym stromym brzegu Warty poniżej ujścia Samicy rezerwat skrzypu olbrzymiego. 3 km na pn. od Obornik Kowanówko. Poznański Ośrodek Kardio-Pulmonologiczny. Nad Wełną w parku Miłowody sanatorium przeciwgruźlicze PKP. 5 km na wsch. Łukowo. Przebywał tu Mickiewicz (1831) i Pol (1832). Kościół drewniany 1780, park wiejski z końca XVIII w. 35 km Rożnowo. Przy kościele 1798 grób Franciszka Mickiewicza, brata Adama, porucznika 3 pułku ułanów w powstaniu 1830 (zm. 1862). 37 km. 1 km na zach. Jaracz. Młyn nad Wełną. Muzeum Młynarstwa (1988), oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa. 41 km. Skrzyżowanie. 2 km na pd. Parkowo. Kościół klasycystyczny 1787-1802 — rotunda. 4 km na wsch. od Parkowa Nienawiszcz. Największy w Wielkopolsce las bukowy na pow. ok. 400ha przy granicy zasięgu naturalnego buka, rezerwat ścisły „Buczyna". 1 km na pn. Wełna nad rz. Wełną. * Kościół drewniany XVII w., otoczony sobotami (krytym gankiem). Malowidła A. Swacha z 1 poł. XVIII w., na ławach i stallach olejne malowidła ludowe. 3,5 km odcinek Wełny od wsi Wełna do młyna Jaracz stanowi rezerwat florystyczno-faunistyczny. Posiada cechy upodobniające go do górskich potoków karpackich. 46 km Ruda. Stylowy gościniec wielkopolski „Pod Fartuszkiem". Rozgałęzienie dróg: w prawo, na pd. wsch., do Rogoźna, w lewo, na pn. zach., zgodnie z trasą. 2 km na wsch. Rogoźno (10200 mk.), m. nadj. Rogoźno (136 ha) i rz. Małą Wełną. Fabryka maszyn suszarniczych „Rofama" i fabryka mebli. Miasto od 1280. W 1296 Brandenburczycy zamordowali tu króla Przemysła II. W końcu XIII w. huta żelaza. 1750 obok starego miasta z rynkiem kwadratowym powstało nowe miasto z rynkiem wydłużonym wzdłuż jeziora, ośrodek przemysłu sukienniczego, jeden z największych w Wielkopolsce (114 sukienników w 1797). Kościół paraf, gotycki 1526, restaurowany po pożarze 1668, w nim gotycka chrzcielnica mosiężna z pocz. XVI w. Kościół poewangelicki z 2 poł. XVIII w., dzwonnica drewniana 1796. Ratusz klasycystyczny z 1 poł. XIX w., w nim Muzeum Regionalne. Domy z XIX w. przy ul. Gościnnej, Kościelnej, Małopoznańskiej, Wielko-poznańskiej i przy pl. Marcinkowskiego. Pomnik powstańców wielkopolskich i ofiar terroru hitlerowskiego. 54 km Tarnowo. 4 km na pd. wsch. Potulice. Kościół 1728. Park krajobrazowy pocz. XIX w. z wiekowym drzewostanem. Zespół dworski z pocz. XIX w. Chałupa podcieniowa z XVIII w. BUDZYŃ — UJŚCIE 63 km Budzyń, m. w XVI w., powtórnie 1641, obecnie wieś. Szosa łukiem omija miejscowość. Kościół 1849, przy nim dwa obeliski 1827 i 1849. Przy ul. Rynkowej, Rogozińskiej, Wągrowieckiej domy z 1 poł. XIX w. 9 km na zach. nadleśnictwo Wyszyny — 15 ha terenu bagiennego, miejsce gnieżdżenia się żurawia. — 75 km. Przed wjazdem do Chodzieży serpentyna, z której malowniczy widok. 76 km Chodzież (70 m, 20 100 mk.), m. położ. pomiędzy J. Chodzies-kim (126 ha), j. Karczewnik (35 ha) i śródleśnym rynnowym J. Strzeleckim (18 ha), w pasie północnopoznańskiej moreny czołowej (kulminacja 7 km na zach. — Gontyniec, 192 m). Fabryki porcelany i porcelitu (porcelana stołowa i techniczna), zakłady przemysłu drzewnego, metalowego, materiałów budowlanych, spożywczego, wytwórnia sprzętu sportowego. Szpital i sanatorium przeciwgruźlicze PKP. Wieś wzmiankowana 1404. Na terenie wsi, obok zamku załóż, miasto 1434. XVIII w. powstanie Nowego Miasta związanego z rozwojem tkactwa. Od 1772 pod zaborem pruskim. W 2 poł. XIX w. rozwój handlu zbożem i przemysłu, zwłaszcza ceramicznego. W styczniu 1919 wyzwolenie przez powstańców wielkopolskich. W okresie międzywojennym częste strajki. Kościół paraf, gotycki 1482, przebud. w stylu baroku 1688, odbud. po pożarach 1755 i 1798, tablice herbowe. Resztki zamku gotyckiego przy fabryce porcelitu. Ładny ciąg domów szczytowych tkaczy w al. Kościuszki XVIII/XIX w. i przy ul. Wojska Polskiego. Nad J. Miejskim, w Ratajach kąpielisko. Malownicze tereny. Lasy zajmują ponad 30% pow. okolic Chodzieży. 16 km na pn. wsch. Szamocin (3200 mk.), m. w doi. Noteci. Przemysł drzewny i spożywczy. Prawa miejskie 1748. 1919 walki powstańców wielkopolskich z Niemcami. W 1973 uruchomiono nowoczesną, dla 36 000sztuk, tuczarnię trzody chlewnej. W sąsiednim Atanazynie (1 km) głaz narzutowy „Zaczarowana karoca". 14 km na pd. wsch. Margonin (2600 mk.) nad J. Margonińskim (236 ha). Fabryka mebli. Ośrodek wypoczynkowy. Prawa miejskie 1402. W powstaniu 1918/19 sformowano tu kompanię 180 ochotników, która odegrała główną rolę w zdobyciu Chodzieży. Kościół paraf, barokowy 1753. Na cmentarzu 29 lip o obw. 170-375 cm, przy drodze do Gołańczy aleja lipowa z 1765 — 299 lip o obw. 620 cm i 12 dębów o obw. do 462 cm. W Margońskiej Wsi park angielski z pocz. XIX w. z różnorodnym starym drzewostanem i licznymi okazami drzew pomnikowych. Dwór eklektyczny XIX w. 3 km na pd. wieś Ofelia z głazem narzutowym „Zaklęta karczma", obw. 12 m, wys. 2 m. 79 km. Skrzyżowanie. 0,5 km na zach. stylowy gościniec wielkopolski „Wyrwidąb". 1 km na zach. Oleśnica. Wieś od XIV w. W XVI w. ośrodek kopalnictwa rudy darniowej. Pałac i park z XIX w. z dorodnymi drzewami. Gospodarstwo rybackie. 92 km. Szosa licznymi zakolami schodzi w dolinę Noteci. 94 km Ujście (3500 mk.), m. położ. nad Notecią naprzeciw ujścia rz. Gwdy, na krawędzi Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Huta szkła o dawnych tradycjach, produkuje 900 000 butelek dziennie. Port rzeczny. W X w. gród (1953 odkopano konstrukcje warowne), w czasach piastowskich kasztelania. Prawa miejskie 1413.

ocena 3.9/5 (na podstawie 97 ocen)

Kurorty w Polsce nad morzem oraz baza noclegowa.
wczasy, przyroda, OBORNIKI, TARNOWO